กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลประจันภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
    

 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับแรก    ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดีเป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้   

            องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลประจันภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562  ณ สถาบันการสอนกีรออาตีดารู้ลอิมะฮ์(บ้านบูโกะ)  ตำบลประจัน  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**