ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร สายบือแนกือบง-ประจัน-ลาดอ หมู่ที่ ๒,๓,๕
   
 
   กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร สายบือแนดือมอง-ประจันลาดอ หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563