ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564