การจัดการองค์ความรู้
     
การจัดการองค์ความรู้ คู่มือ การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะหลัก)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560