ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
   
 
   ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563