ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   
 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 4 สิงหาคม 2563 ณ องค์การริหารส่วนตำบลประจัน ตามวัน เวลา ราชการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2563