ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสังการแบ่งงาน การบริหารงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประจัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2563