การจัดการองค์ความรู้
     
การจัดการองค์ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560